TÜM HABERLER
1 Kasım – 30 Kasım tarihleri arasında düzenlenen TURSİLMATİK KAMPANYASI 1 Aralık tarihi itibariyle bitmiş olup, çekiliş 5 Aralık 2006 “Salı” günü Saat 14:00’da Makromarket Abidinpaşa Şubesi Tıp Fakültesi Cad. No: 135 Abidinpaşa/ Ankara adresinde halka açık olarak yapılacaktır. Çekiliş sonuçları 09 Aralık 2006 “Cumartesi” günü POSTA Gazetesi Ankara Baskısı’nda ilan edilecektir.

Çekilişten sonra asil ve yedek talihlilerin adresine taahhütlü posta kanalıyla tebligat yapılacaktır. Hediye kazanan asil talihliler, 24 Aralık 2006 tarihine kadar Türk Henkel A.Ş Ceyhun Atıf Kansu Cad. Gözde Plaza Kat:2 Daire 130/51 Balgat / Ankara adresinde Zerrin Kılıçer ‘e müracaat edeceklerdir. (Tel: 0312 472 54 10 -11) Asil talihli verilen tarihe kadar müracaat etmediği takdirde, yedek talihli 08 Ocak 2007 tarihine kadar müracaat etmeye hak kazanacaktır.